Facebook instagram Google+ telegram (پروفیل مهندسی)ویدئوهای آموزشی پروفیل آلومینیومی twitter vymand پروفیل شیاردار

اتصال عمود دو پروفیل آلومینیوم شیاردار برای نصب شیشه

کابرانِ عزیزی که می خواهند با پروفیل آلومینیوم شیاردار، یک باکس طراحی کنن و برای استفاده از طلق یا شیشه می بایست داخل شیارشان خالی باشد، نمی توانند از نبشی های دیواره دار یا زاماکی استفاده کنند.در این حالت باید از این روش استفاده کنید.

ابتدا مرکز پروفیل شیاردار را قلاویز کنید. سپس روی دیواره ی پروفیل مهندسی دوم به اندازه ی عبور پایه ی یک پیچ آلن سوراخی دقیق بزنید. دقت این سوراخ بسیار مهم است زیرا در صورت وجود انحراف و عدم سِنتر بودنش با مرکز پروفیل صنعتی اول، پیچ دست نصب نمی شود.

سپس پیچ را از سوراخ پروفیل آلومینیوم دوم عبور داده و در مرکز پروفیل اول بپیچید.

این روش ارزان ترین و بهترین روش ممکن برای اتصال عمود دو پروفیل شیاردار و حفظ شیارِ آن ها می باشد.

مرکز پروفیل آلومینیوم شیار 6: قلاویز 6

مرکز پروفیل آلومینیوم شیار 8: قلاویز 8

مرکز پروفیل آلومینیوم شیار 10: قلاویز 10

در مورد پروفیل های مهندسی 45x45 و 45x60 سنگین مرکز آن ها خورشیدی بوده و قلاویزشان 12 می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش وایمند شاپ تماس بگیرید.

telegram
پشتیبانی تلگرام از8 صبح تا12 شب

Admin:@ Salevymand

telegram

به کانال تلگرام ما بپیوندید

ID:@ vymandshop

پشتیبانی