Facebook instagram Google+ telegram (پروفیل مهندسی)ویدئوهای آموزشی پروفیل آلومینیومی twitter vymand پروفیل شیاردار

افزایش پهنای پروفیل شیاردار با استفاده از تسمه و سوراخ کاری

آیا تا به حال شده است که بخواهید دو پروفیل شیاردار صنعتی (پروفیل مهندسی) را در کنار هم قرار دهید؟

بسیار پیش آمده است که مشتریان پروفیل آلومینیوم ما این سوال را مطرح کنند که چگونه می توان دو پروفیل شیاردار صنعتی را از کنار به یکدیگر متصل کرد. این مساله دلایل مختلفی دارد. ممکن است نیاز به پروفیل شیاردار با طولِ سطحِ مقطع بزرگ تر داشته اند ولی در بازار موجود نبوده است و یا به علت قیمت بالا ترجیح داده اند از امکانات موجود استفاده کنند.

دو راهکار متداول وجود دارد. اولین و ساده ترین راه کار استفاده از یک تسمه ی آهنی می باشد که با ایجاد دو یا چند سوراخ روی آن و استفاده از پیچ و مهره دو پروفیل را به یکدیگر متصل کرد. در صورتی که خودتان این تسمه را تهیه کردید ترجیحا سعی کنید که سوراخِ آن را پخ دار (سرخزینه) بزنید تا برجستگی پیچ نمای آن را خراب نکند.

راهکارِ دوم سوراخ کردن پهلوی پروفیل و استفاده از پیچ و مهره می باشد. سوراخِ پهلو باید به شکلی باشد که امکان ورود گلِ پیچ را مهیا کند. به طور کلی این روش چندان توصیه نمی گردد و پیشنهاد می گردد که تا حد ممکن از سوراخ کاریِ پروفیل آلومینیوم دوری شود.

telegram
پشتیبانی تلگرام از8 صبح تا12 شب

Admin:@ Salevymand

telegram

به کانال تلگرام ما بپیوندید

ID:@ vymandshop

پشتیبانی