Facebook instagram Google+ telegram (پروفیل مهندسی)ویدئوهای آموزشی پروفیل آلومینیومی twitter vymand پروفیل شیاردار

استحکام این پروفیل شیاردار چقدر است (قسمت دوم)؟​

برای مطالعه ی قسمت اول این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آلیاژ گروه 6000

این گروه آلیاژی دارای عنصر آلیاژی منیزیم و سیلیسیم است و از جمله آلیاژهای عملیات حرارتیپذیر میباشد. از نقطه نظر داکتیلیته و استحکام در مقابل آلیاژهای دیگر در وضعیت میانگین قرار داشته و دارای قابلیت اکسترودپذیری بالایی است. مهمترین آلیاژهای این گروه 6063 ، 6061 و 6111 میباشد. از دیگر قابلیتهای این گروه جوشپذیری بالا و مقاومت به خوردگی و ترکخوردگی تنشی میباشد. این گروه کمتر به صورت ورق استفادهشده و بیشتر به صورت پروفیلهای اکسترود مورد استفاده قرار میگیرند. معروفترین آلیاژ این گروه 6063 میباشد که دارای بالاترین قابلییت اکسترود میباشد. پر استحکامترین آلیاژ این گروه 6061 میباشد که در ساخت سازههای دریایی استفاده میشود.

عملیاتهای حرارتی روی آلومینیوم

خواص هر قطعهی صنعتی به سه عامل اصلی مربوط میشود:

1) جنس قطعه

2) روش تولید (ریختهگری،متالوژی پودر، فورج و...)

3) فرآیندهای ثانویهای که بر روی قطعه اعمال میشود

عملیات حرارتی و یا عملیات مکانیکی از جمله عملیات ثانویهای هستند که میتوانند خواص منحصر به فردی به قطعات صنعتی دهند که با هیچ روش دیگری نمیتوان به این خواص دست یافت. نمونهای از عملیات حرارتی ساخت شمشیرهای فولادی است که در آن ابتدا فولاد را تا دمای آستینیته گرم و سپس سریع سرد میکردند و بدین طریق انقلابی در ساخت شمشیر ایجاد شد.

عملیات حرارتی در وسیعترین مفهوم آن به معنی مجموعهای از گرم کردن و سرد کردن فلز با روشهای مختلف است که هدف آن تغییر و تبدیل فازها، دانهبندی، انحلال و رسوب فازهای جدید است که منجر به ایجاد خواص ویژهی مکانیکی، فیزیکی و یا بهبود خواص شیمیایی در یک فلز میشود. یک فرآیند عملیات حرارتی عموما دارای سه مرحلهی اصلی است:

1) گرم کردن فلز تا درجهی حرارت معین

2) نگهداری به مدت زمان معین در درجهی حرارت مذکور

3) سرد نمودن قطعه تا درجهی حرارت محیط با سرعتی معین

 

telegram
پشتیبانی تلگرام از8 صبح تا12 شب

Admin:@ Salevymand

telegram

به کانال تلگرام ما بپیوندید

ID:@ vymandshop

پشتیبانی