Facebook instagram Google+ telegram (پروفیل مهندسی)ویدئوهای آموزشی پروفیل آلومینیومی twitter vymand پروفیل شیاردار

مهره ی تی ساچمه ای

گاهی لازم است در یک تیر یا ستون سازه ای که اسمبل شده است و دسترسی به وروی شیار نیست یک اتصال جدید ایجاد کرد. در این حالت مهره ی تی (اتصالات پروفیل مهندسی) این مزیت را دارد که می توان در هر قسمت از میانه ی شیار پروفیل آلومینیوم، مهره ی تی را وارد کرد. اما مشکلی که در مهره ی تی وجود دارد این است که در شیار به راحتی می لغزد و ممکن است کار را در ساخت سازه سخت کند. از این رو پیشنهاد می شود از مهره ی تی ساچمه ای استفاده کرد.این مدل مهره که باید از سر پروفیل آلومینیوم شیاردرا وارد پروفیل شود دارای یک مهره ی ساچمه ای فنری است که می تواند مهره را در هر نقطه ی مورد نظر در شیار فیکس گردد و در صورت نیاز به حرکت با فشار دست به صورت ریلی در شیار حرکت می کند.

در حال حاضر مدل ساچمه ای برای پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی شیار 8 با سوراخ M8 (پروفیل سری 30) موجود می باشد و به زودی برای سایر پروفیل ها و ابعاد سوراخ دیگر نیز موجود می گردد.

telegram
پشتیبانی تلگرام از8 صبح تا12 شب

Admin:@ Salevymand

telegram

به کانال تلگرام ما بپیوندید

ID:@ vymandshop

پشتیبانی